Kişisel Verilerin Korunması

Bu bilgilendirme ile akademicimnastik.com olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla bize ait internet sitesini ziyaretiniz ve alışveriş yaptığınızda şirketimize vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı da aşağıda bulabilirsiniz.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, Şirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde, şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin Neleri Kapsadığı ve Nasıl Toplandığı

akademicimnastik.com internet sitesine iletebileceğiniz kişisel verileriniz (Kredi kartı vb. nitelikte ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz hariç olmak üzere) sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecek ve bu bilgiler tarafımızca saklanabilecektir. Verebileceğiniz bilgi türlerine dair örnek niteliğindeki veri tipleri aşağıdaki gibidir;

  • Kişiye ait kimlik bilgileri (Ad,soyad, TC kimlik numarası vb. )
  • Kişiye ait adres ve/veya iletişim bilgileri ( Posta adresi, E-posta adresi, telefon numarası vb. )
Bu bilgiler ayrıca, örneğin siparişin teslim edileceği kişinin adı ve adresi gibi, diğer kişiler hakkında verdiğiniz bilgileri de içerebilmektedir.
 
 Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabileceği
 
-Topladığımız kişisel veriler akademicimnastik.com sitesinin en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi,  içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır.
- Kişisel veriler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.
- Zaman zaman kişisel veriler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.
- Kişisel verileriniz, akademicimnastik.com ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla anonim olarak da kullanılabilecektir.
- Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara; yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir. Buna örnek olarak internet sitemizden alışveriş yaptığınızda satın aldığınız ürünün adresinize teslim edilmesini talep etmeniz halinde teslimat işlemi için zaruri nitelikteki bilgileriniz teslimat işini ifa eden iş ortağımıza verilebilmektedir.
 
KVKK 11. Maddesi Gereği Haklarını

İnternet sitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişilere dair bilgi edinme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.